DEFINITIVNI VODIC KROZ GOVOR TELA PDF

Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, Buy Definitivni vodic kroz govor tela by Alan; Piz, Barbara Piz (ISBN: ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on.

Author: Dazragore Torisar
Country: Venezuela
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 15 December 2016
Pages: 152
PDF File Size: 4.81 Mb
ePub File Size: 3.95 Mb
ISBN: 617-7-31556-590-4
Downloads: 90967
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gashakar

Koji vas signal upozorava da politiar lazel Usne mu se pomeraju. Odmahivanje glavom levo-desno, sa znaenjem “ne” negativnimtakoe je univerzalan i, kako izgleda, gest ko-ji se ui u najranijem detinjstvu. To je zato to je u tom poloaju lakse postii “gornju ruku” prilikom rukovanja, zbog ega onaj s vae leve strane izgleda kao da ima prevlast.

Definitivni vodic kroz govor tela

Poto mi hoda-mo uspravno, imamo mogunost da stvaramo ogroman dijapa-zon zvukova, meu kojima su govor i smeh. PIspruen kaiprst jedan je od najneprijatnijih gestova koji iko moe da upotrebljava dokgovori, naroito ako “udara takt” rei-ma govornika.

U eksperimentu koji se sastojao u rangiranju privlanosti ena prikazanih na 15fatografija, na kojima su imale srene, tune i neutralne izraze li-auestvovalo je ispitanika. Krox god je kandidat samopouzdano nasto-jao da prikrije govor svog tela, protivreni mikro-gestovi odali su ga pred enskom lanicom komisije za prijem. Mnogi govornici ne uspevajuda prenesu svoju poruku zato to ne uoavaju da njihovi sluaocise-de ili stoje prekrtenih ruku.

Takoe, imajte na umu da prosena muka ruka moe da proizvede oko dva puta jau snagu od prosene enske ruke, tako da je tu razliku potreb-no nadoknaditi. Izgleda gotovo neverovatno da se govor tela, tokom hiljada godina nase evolucije, aktivno prouava tek negde od ih, te da ga je javnost uglavnom postala svesna tekposle objavlji-vanja nae knjige Govortela. Onaj prvi nosi bloke i olovku.

  ISO WD 26262 PDF

Smeh je dovodio do pravog prastanja u njihovim srenim zonama. Profesor Rut Kembel, s Univerzitetskog koleda u Londonu, veruje da u mozgu postoji “neuron za odraavanje”, koji pokree deo odgovoran za prepoznavanje lica i izraza i izaziva trenutnu reakciju odraavanja. Na primer, otvoreni dlanovi pove-zuju se s iskrenou, ali kad prevarant pokazuje dlanove i smeka vam se dok govori la, odaju ga mikro-gestovi. Ispitanike su snimali video-kamerom dok su gle-dali humoristicki ske, i to u tri razliite kroa Ovo se vrlo lepo mo-e uoiti u rukovanju izmeu Dona F.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

If kfoz are a seller for this product, would you like to suggest updates through seller support? Vrlo tels malo ljudi koji uopte razmiljaju o tome kako se ponaa-ju njihove ruke ili o nainu na koji se rukuju s nekim. Na primer, ako petogodinje dete lae, verovatno e jednom ili obema rukama pokrivati usta. Mnogi “hladni itai” su uglavnom nesvesni svojih sposobnosti raspo-znavanja neverbalnih signala, tako da takoe postaju ubeeni u to da imaju “vidovnjake” sposobnosti.

Definitivni Vodic Kroz Govor Tela Pdf Download | bangkorasu

Zamoliti nekog da se primakne blie, kako bi po-gledao vizuelnu prezentaciju, moe da predstavlja efikasan na-cin otvaranja poloaja prekrstenih ruku. Meutim, ta biva kad generalnom direktoru predstave mla-dog i perspektivnog oveka koji je takoe superioran tip i koji moda ak signalizuje da je isto tako vaan kao generalni direk-tor?

Voleo sam da prodajem i bio sam odlian u tome. Moe da prati televizijski program dok razgo-vara telefonom i oslukuje razgovor koji se odvija iza nje, i da uzsve to pijucka kafu. Osam najgorih rukovanja na svetuOvo to sledi jesu osam najneprijatnijih i najomraenijih vrsta rukovanja na svetu i njihove varijante. Moe da pria o nekoliko nepovezanih tema u sklopu jednog razgovora i koristi pet tonova glasa da bi prome-niia temu iJi naglasila poentu.

  GEDIMINO LAISKAI PDF

Definitivni vodic kroz govor tela: Alan; Piz, Barbara Piz: : Books

Meutim, neke smo gestove izdvojili od ostalih upravo zato da bismo izbegli prekomerno uproavanje stvari. Antropolog Rej Berdvistel bio je prvi koji se bavio prouava-njem neverbalne komunikacije “kinezije”, kako ju je nazvao.

Ako vam se ini da druga osoba namerno pokuava da telq zaplai, i to je neto to redovnoDvorunikradi, uhvatitc jc za doruje i tako se rukujte s njom vid.

I generalni direktor i zaposleni oseaju da su njihovi skupovi gestova sasvim u redu, budui da signalizuju njihov status i meusobni odnos koji iz njega proiz-Jazi.

Na primer, ako druga osoba ima status jednak vaem, mogla bi da se odupre zahtevu izreenom uz dlan nanie, iako bi vam vrlo verovatno izala u susret da ste upotrebili poloaj dlan navise.

Share your thoughts with other customers. Od njih se defiinitivni da po izrazima lica glumaca odgonetnu ta se u filmu desa-va. Nalaz magnetne rezo-nance mozga jasno pokazuje zato ene poseduju mnogo veu sposobnost komunikacije i procene ljudi nego mukarci. Takoe, omoguava vam da preuzmete kontrolu, zadirui u njegov lini prostor.

Traite podudarnostIstraivanja pokazuju da neverbalni signali imaju oko pet puta vei uticaj od verbalnog telaa, te da se dve nepodudarne osobe -pogotovo ako su ene oslanjaju na neverbalnu poruku i u pot-punosti zanemaruju verbalni sadraj.

Author: admin